top of page
אלתרמן ותרצה אתר

דף הבית > הופעות/הרכבים מוזיקלייםהלילה שלך | אלתרמן ותרצה אתר של הכרתם

הלילה שלך |  אלתרמן ותרצה אתר שלא הכרתם

נעמה נחום ורמי הראל

הלילה שלך |  אלתרמן ותרצה אתר שלא הכרתם נעמה נחום ורמי הראל

בלחנים מקוריים של רמי הראל ונעמה נחום

לשירים שהולחנו במיוחד לפרויקט, מתגלה

מערכת היחסים הסבוכה והמורכבת של המשוררים נתן אלתרמן ובתו תרצה אתר. 
השירים מתכתבים אחד עם השני, וחושפים את מה שיכלו האב ובתו לחלוק רק באמצעות השירים.

חברי ההרכב:

נעמה נחוםשירה

רמי  הראלפסנתר ושירה

אביגיל ארד: צ'לו   

דור בירן: כלי הקשה 

bottom of page