top of page
אדל
אדל יוכי ברנדס | אדל ספר יוכי ברנדס | ברנדס | ברנדס יוכי | ברנדס סופרת | הסופרת יוכי ברנדס | הספר אדל של יוכי ברנדס | וידוי יוכי ברנדס | יוכי ברנדס | יוכי ברנדס אדל | יוכי ברנדס הזמנה | יוכי ברנדס הרצאה | יוכי ברנדס הרצאות | יוכי ברנדס טלפון | יוכי ברנדס ייצוג | יוכי ברנדס מייל | יוכי ברנדס מלכים ג | יוכי ברנדס ספרים | יוכי ברנדס שבע אימהות | ייצוג יוכי ברנדס | מלכים ג יוכי ברנדס | סופרת ברנדס |
יוכי ברנדס | אדל

יוכי ברנדס

בהרצאה חדשה על ספרה החדש

אדל

הסיפור הלא ייאמן על התינוק האסופי שחי בתחתית החברה במזרח אירופה של המאה ה-18 והצליח בבגרותו לחולל ביהדות את המהפכה המשמעותית ביותר של העת החדשה.

•  מי באמת היה הבעל השם טוב?

• מה באמת הסתירו מאיתנו אודותיו?

• האם החסידות אכן שלו?

• עד כמה תורתו בכלל רלבנטית לחיינו המודרנים          במאה העשרים ואחת? 

 

אדל הוא הרומן החשוב והנועז ביותר של יוכי ברנדס. לראשונה אנו מבינים כיצד התפתחה תורתו של הבעל שם טוב שלב אחר שלב, מתוך הנפילות ומתוך העליות שחווה בחייו, וכיצד יצר מהפכה של אינדיבידואליזם

שהקדימה את זמנה, כאשר קבע כי הגאולה תגיע

.בשעה שבני האדם יתקרבו אל הנשמה של עצמם

יגאל שוורץ                                                          
 

חיפושים קשורים:

אדל יוכי ברנדס | אדל ספר יוכי ברנדס | ברנדס | ברנדס יוכי | ברנדס סופרת | הסופרת יוכי ברנדס | הספר אדל של יוכי ברנדס | וידוי יוכי ברנדס | יוכי ברנדס | יוכי ברנדס אדל | יוכי ברנדס הזמנה | יוכי ברנדס הרצאה | יוכי ברנדס הרצאות | יוכי ברנדס טלפון | יוכי ברנדס ייצוג | יוכי ברנדס מייל | יוכי ברנדס מלכים ג | יוכי ברנדס ספרים | יוכי ברנדס שבע אימהות | ייצוג יוכי ברנדס | מלכים ג יוכי ברנדס | סופרת ברנדס |  

bottom of page