top of page
יוכי ברנדס הפרדס של עקיבא

דף הבית > הרצאות  > יוכי ברנדס > בעקבות הפרדס של עקיבא 

אדל יוכי ברנדס | אדל ספר יוכי ברנדס | ברנדס | ברנדס יוכי | ברנדס סופרת | הסופרת יוכי ברנדס | הספר אדל של יוכי ברנדס | וידוי יוכי ברנדס | יוכי ברנדס | יוכי ברנדס אדל | יוכי ברנדס הזמנה | יוכי ברנדס הרצאה | יוכי ברנדס הרצאות | יוכי ברנדס טלפון | יוכי ברנדס ייצוג | יוכי ברנדס מייל | יוכי ברנדס מלכים ג | יוכי ברנדס ספרים | יוכי ברנדס שבע אימהות | ייצוג יוכי ברנדס | מלכים ג יוכי ברנדס | סופרת ברנדס |
יוכי ברנדס – הפרדס של עקיבא  | כחול ירוק הפקות ייצוג אמנים ומרצים

יוכי ברנדס

בהרצאה

בעקבות הפרדס של עקיבא


הציבור הישראלי מכיר את התנ"ך, אבל התנ"ך אינו היהדות, אלא השורש שממנו היא צמחה. יוכי ברנדס מוליכה אותנו בהרצאתה אל שורשי זהותנו כיהודים וכישראלים ואל שאלות היסוד של תרבותנו.

• מי היו הצדוקים והפרושים ?

• מה ההבדל בין בית הלל ובית שמאי ?

• למה הומצא הגיור ? מתי עוצב ליל הסדר?

• מדוע תוקנה התפילה ? איך נוצרה החופה ?

• או בקיצור, איך חוללו חז"ל את המפכה הגדולה הזו    שנקראת "היהדות" ?

בספרה השאפתני ביותר, ומבחינות רבות גם האקטואלי ביותר, משרטטת יוכי ברנדס את סיפור חייו של רבי עקיבא מזווית ראות חדשה.

היא מפענחת באורח סיפורי מבריק וסוחף את הכרעותיו הדרמטיות של הרועה הבּוּר, שבגיל מבוגר הפך למנהיג כריזמאטי, ומעניקה לנו הזדמנות נדירה לפגוש את חז"ל לא כמושג ערטילאי, אלא כבני אדם. בני אדם משכמם ומעלה, אך גם יצריים מאוד, חרדים למעמדם, פוגעים ונפגעים.

הציבור הישראלי הרחב מכיר את התנ"ך, אבל התנ"ך אינו היהדות, אלא השורש שממנו צמחה. היהדות היא חז"ל, והספרות העברית המודרנית מיעטה להתמודד עם עולמם של יוצריה. בספרה המרתק פותחת ברנדס צוהר למי שלא צמח על המשנה והתלמוד ולמי שרואה אפילו בהגדה של פסח מסמך חתום ואולי גם סתום; צוהר רחב שדרכו הוא יכול להתבונן בטקסטים המכוננים האלה כבשעת יצירתם ממש, משל היה עֵד בזמן אמת ליצירתם, גיבושם וחתימתם.​             
 

​בשני ספריה הקודמים, מלכים ג ו-שבע אמהות, שכבשו את לבם של מאות אלפי קוראים, רקמה ברנדס עלילות המציעות פרשנות חתרנית משחררת לכמה מסיפורי היסוד של הקורפוס המקראי, המוגבל בהיקפו יחסית.

כעת, עם הפרדס של עקיבא, היא הגדילה לעשות, נכנסה לפרדס הענק של ספרות חז"ל ורקמה – על בסיס מאות שברי הלכות, אגדות ומדרשים – עלילה לכידה וסוחפת, שממנה עולה תפיסה עולם רחבה ומקורית.

חיפושים קשורים:

אדל יוכי ברנדס | אדל ספר יוכי ברנדס | ברנדס | ברנדס יוכי | ברנדס סופרת | הסופרת יוכי ברנדס | הספר אדל של יוכי ברנדס | וידוי יוכי ברנדס | יוכי ברנדס | יוכי ברנדס אדל | יוכי ברנדס הזמנה | יוכי ברנדס הרצאה | יוכי ברנדס הרצאות | יוכי ברנדס טלפון | יוכי ברנדס ייצוג | יוכי ברנדס מייל | יוכי ברנדס מלכים ג | יוכי ברנדס ספרים | יוכי ברנדס שבע אימהות | ייצוג יוכי ברנדס | מלכים ג יוכי ברנדס | סופרת ברנדס |  

bottom of page