top of page
אודיו תוצרת כוורת - הסיפורים והשירים

תוצרת כוורת - מופע הסיפורים והשירים
נעם רפפורט - הנחייה | נועם פנחסוב - גיטרות ושירה |  לירון יובל - שירה וסקסופון | איתמר אהרונוביץ' - גיטרה חשמלית | אופק רם - קלידים | נתן קיימן - גיטרה בס | שליו סרור - תופים​

כיצד נבחר השם כוורת

הורה האחזות

גוליית כמעט נמסר לגשש החיוור

גוליית

bottom of page