top of page

לני רביץ

סדנת צחוק

ההומור כגורם מניע ומהנה בתקשורת בינאישית.

הומור הוא יצירתיות, יצירתיות היא היכולת לשנות מציאות לפי רצוננו תוך הוספת אווירה תומכת וחיובית לחיים ולעבודה.

נגלה את טבעה של המציאות בהתייחסות ההומור כגורם מניע ומהנה בתקשורת בינאישית.

הומור הוא יצירתיות, יצירתיות היא היכולת לשנות מציאות לפי רצוננו תוך הוספת אווירה תומכת וחיובית לחיים ולעבודה.

נגלה את טבעה של המציאות בהתייחסות הומוריסטית ויצירתית בעבודה ובבית.

כמו כן, נבדוק מדוע אנו כה רציניים לגבי הומור ויצירתיות. ולבסוף ננסה ליישם ולהתאים את ההומור לחיי היום-יום. 

במסגרת הסדנא נקבל כלים כיצד ניתן לעבור ממחסומים להומור ויצירתיות:
 הכח המגי של ההומור שבאמצעותו ניתן להפוך מצבי מתח בעבודה ובבית, לצחוק.
 מסחר בטכסיסים: להתייחס לתחושת ההומור שלנו וליכולתנו לפתור בעיות.
 לגלות את הילדות שלנו והאפשרויות הגלומות בה.
 פיתוח חזות קומית: כיצד להשתמש בהומור במצבים רציניים.
 הומור בוגר: להבדיל בין "לצחוק על" לבין "לצחוק עם".
 לחבר הומור ויצירתיות בסגנון החיים שלנו.
 המתנה הגדולה ביותר היא לצחוק על עצמנו.
 הפנמת משאבים, טיפים לתוך מקום עבודתנו, בביתנו ובחיינו.

נשמח להצחיק אתכם.

לקבלת שירות יוצא דופן, התקשרו אישית למני אלבז 050-5337269 לתיאום החוויה הבאה שלכם ! 

bottom of page